مهدی خانعلی‌زاده
نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه
مهدی خانعلی‌زاده
نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه

نوشته ها

شناخت ساختارهای ایالات متحده – مقدماتی

آگوست 1, 2022 درس گفتارها
شناخت ساختارهای ایالات متحده – مقدماتی

ایالات متحده آمریکا از نظر اقتصادی و سیاسی یکی از تاثیرگذارترین کشورهای جهان است و قدرتمندترین ارتش جهان و ساختار سیاسی آمریکا را دارد. آمریکا دارای 50 ایالت است و یک حکومت فدرال دارد. نظام سیاسی آمریکا از سال 1776 به عنوان نظامی در زمینه آزادی و دموکراسی شناخته شده است. در حالی که ساختار سیاسی آمریکا اغلب به عنوان دموکراسی طبقه بندی می شود، بیشتر به عنوان جمهوری فدرال معرفی می شود. فدرال به معنی دولت ملی و دولت های ایالت می باشد.

طبق قانون اساسی آمریکا دولت در ایالات متحده مبنی بر قانون اساسی که قانون عالی ایالات متحده می باشد، هست. قانون اساسی نه تنها چارچوبی را برای چگونگی ساختار دولت های فدرال و ایالتی فراهم می کند، بلکه محدودیت های قابل توجهی بر آنها اعمال می کند.

دریافت درس‌گفتار

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید