مهدی خانعلی‌زاده
نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه
مهدی خانعلی‌زاده
نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه

نوشته ها

نشست علمی «وقایع 1401 ایران؛ چشم‌انداز جهانی» – پژوهشکده فرهنگ و هنر

دسامبر 24, 2022 کنفرانس ها
نشست علمی «وقایع 1401 ایران؛ چشم‌انداز جهانی» – پژوهشکده فرهنگ و هنر

EYD7685 1024x683 1

EYD7695 1024x683 1

EYD7705 1024x683 1

EYD7716 1024x683 1

EYD7720 1024x683 1

EYD7748 1024x683 1

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید