مهدی خانعلی‌زاده
نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه
مهدی خانعلی‌زاده
نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه

نوشته ها

نگرشی نو به تاریخ روابط بین‌الملل

مارس 5, 2024 درس گفتارها
نگرشی نو به تاریخ روابط بین‌الملل

دوره حاضر محصول تلاش برای پاسخ به پرسش از جوهره تاریخ است. ارائه دهنده ضمن نقد پاسخ‌های موجود، به تفاسیر معتبر بخشی آیات قرآن، به‌ویژه تفسیر دو مفهوم نفس واحده و امت واحده متوسل می‌شود تا بگوید که جوهره تاریخ نوعی فرآیند وحدت در کثرت است. او با استناد به داده‌ها و شواهد بسیار پرشمار و گوناگون، تاریخ روابط بین‌الملل را به‌صورت به هم پیوستگی فزاینده ترسیم می‌کند که به هزینه تنش‌ها و کشمکش‌های کم‌وبیش خشونت‌بار تحقق می‌یابد.

دریافت درس‌گفتار

نگرشی نو به تاریخ روابط بین‌الملل - دکتر مهدی خانعلی‌زاده

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید